Privacy

Counseling valt onder het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat binnen de muren van de praktijk wordt besproken daar ook blijft. Dit is met uitzondering van intervisie en supervisie, waar de counselor verplicht deel aan moet nemen – in dit geval worden de casussen volledig anoniem besproken.

De counselor kan mogelijk contact opnemen met een andere professional, denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts, maar alleen als je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Ook kan het zo zijn dat als je via je werkgever naar de praktijk komt we afspraken maken over de terugkoppeling van het traject wat je doorloopt, ook dit gebeurt alleen met jouw schriftelijke toestemming. Ook je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de counselor zelf.

De counselor bouwt tijdens jouw traject een dossier op. Dit is om het traject zo goed mogelijk bij te kunnen houden en vorm te geven en daarnaast is dit wettelijk verplicht. In het dossier staan bijvoorbeeld aantekeningen van de sessies van de Counselor, jouw intake en eventuele gegevens die met jouw toestemming bij andere professionals zijn opgevraagd. Jouw dossier wordt na de wettelijk verplichte termijn vernietigd (papier 1 jaar, digitaal 15 jaar). Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je dossier op te vragen en in te kunnen zien. Je dossier wordt met inachtneming van de privacywetgeving bewaard.

Op de factuur moeten een aantal gegevens uit het dossier verplicht worden opgenomen. Hieronder vallen je naam, adres, woonplaats en geboortedatum, de datum van het gesprek en de kosten. De counselor heeft deze gegevens nodig voor de jaarcijfers en jij zelf hebt deze gegevens mogelijk nodig voor je verzekering (mocht je via een aanvullende verzekering aanspraak maken op vergoeding).