Klachten

Mocht u een klacht hebben over de door mij verleende diensten, dan wil ik u vragen dit met mij te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u voor klachten die betrekking hebben op de behandeling naar de ABvC (email: klachten@abvc.nl)  

De procedure klachtenafhandeling, het klachtenreglement en de gedragscode zijn in een informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC (www.ABvC.nl) beschikbaar. In de informatiemap zijn ook de praktijkwaarneming, tarieven, algemene voorwaarden en klachtenreglement van Poppy Counseling te vinden.  

Poppy Counseling is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg) met inschrijfnummer 18142. Wanneer u, ik en de klachtenfunctionaris met elkaar niet tot een oplossing komen, wordt de klacht doorgeleid naar de SCAG. Het besluit van de SCAG is bindend. (www.degeschillencommissiezorg.nl)