Wat is Counseling?

Counseling is een gesprekstechniek / methode die zich leent als laagdrempelige manier van psychische hulpverlening om mensen met een gezonde en stabiele basis verder te helpen in het leven. De cliënt is tijdelijk in moeilijke omstandigheden en heeft mogelijkheden (wellicht nog onbewust) om daar verandering in te brengen.

Counseling helpt de cliënt weer aan het roer van het eigen leven te komen staan. In de sessies wordt de belevingswereld van de cliënt belicht en uitgevraagd waardoor de cliënt tot zelfinzicht en acceptatie kan komen. Ook kan er later in het proces samen met de counselor gewerkt worden aan het doelenplan en daaropvolgend een actieplan. Er is “iets” in het leven van de cliënt wat niet meer werkt in de huidige tijd en daar wil de cliënt verandering in vinden. Dat kan zijn dat de cliënt moet leren om op een andere manier naar zaken te kijken, bepaalde zaken moet leren accepteren, een gedragsverandering moet ondergaan of dat de cliënt een heel andere levensinvulling wil naleven.

Counseling is non-directief, dat wil zeggen dat de therapie uit gaat van de cliënt zelf. De counselor stuurt niet, vindt niks, oordeelt niet en helpt enkel de cliënt om keuzes te maken en zichzelf te begrijpen. Het is daarom voor deze vorm van therapie erg belangrijk dat de cliënt zelf gemotiveerd is. De cliënt is te alle tijden verantwoordelijk voor de eigen gemaakte keuzes en gedragingen.